Ochrana osobních údajů

Soubory cookie používáme pouze pro přihlašování a ochranu některých formulářů před roboty, která je zajištěna pomocí reCaptcha služby od Google.

Vyjma uživatelského jména jsou data hashována tak - převedení dat na unikátní řetězec znaků -, aby nebylo možné získat původní hodnotu. Nikdo z administrátorů tedy tyto data nemůže získat. Týká se to například Vašeho hesla.

Data, která zde zadáte, nepoužíváme za účelem reklamy a ani je neposkytujeme žádné třetí straně.