Pořadí hráčů: polarkac

Ozvalo se hluboké zadrnčení, jako když hrubé kovové kousky drhnou o sebe. V pravidelném rytmu se vracelo a doprovázalo ho slabé blikání světla. Stvořitel, Velký Kog-Yus, byl zaposlouchán do drnčení - zvuků tvoření.

Najednou vše ustalo. Zvuk se vytratil tak náhle, jako když se vrtáte hřebíkem v uchu a najednou ticho. Světlo před stvořitelem zářilo a začínalo nabývat zamýšlené tvary.

"Hle! Svět se zrodil a nésti jméno Kogycraft bude," prohlásil. Život se začínal pomalu probouzet.

O několik set let později.

První skupiny obyvatel se začínali usidlovat. Přetvářeli krajinu, budovali svá panství a odráželi útoky neodbytných nepřátel. Stvořitel vše pozoroval a byl šťastný.